Политика за приватност

Би сакале да нагласиме дека вашите лични информации се доверливи кога ја посетувате оваа веб-страница, освен ако доброволно не ги откриете.

Ние ги собираме само оние лични информации што вие доброволно ги обезбедувате и само за целите наведена во оваа политика за приватност. Ние не ве замолуваме да ни ги испратите овие информации за да ви овозможиме пристап до нашата веб-страница и не бараме да откриете повеќе информации отколку што е потребно за да учествувате во каква било активност на нашата страница.

При прибирање лични податоци, должни сме да ги почитуваме одредбите на релевантните регулативи во врска со заштитата на личните податоци.

Ве молиме, прочитајте ги сите информации дадени подолу, и ако имате било какви прашања или проблеми во врска со нашата Политика за приватност или сакате да ги споделите вашите искуства, ве молиме пишете ни на: geoprom@geoprom.com.mk

Доколку сте малолетник, не споделувајте ги личните податоци со нас!

1. Општи аспекти

Оваа политика за приватност („Политиката“) опишува кои типови на податоци се обработуваат, како се користат, и кои се вашите права во врска со таквата обработка.

Препорачуваме да ја прочитате оваа политика пред да ја користите нашата веб-страница. Ако не се согласувате со неговите одредби, престанете да ја користите интернет страницата.

2. Лични податоци обработени од компанијата

„Лични податоци“ е секоја информација во врска со идентификувано физичко лице („Субјект на податоци“).

Ние ги собираме личните информации во согласност со важечките регулативи, на пример, за да ви испраќаме новости и вести по е-пошта, да испраќаме публикации, брошури и други промотивни материјали или да одговориме на вашите прашања, поплаки и коментари.

Ние ги обработуваме вашите лични информации само врз основа на ваша согласност, закони или легитимни интереси, како што се обработка на вашите податоци за маркетинг цели директно поврзани со рекламирање на нашите производи или услуги („комерцијална комуникација“), преку електронски средства.

Ние не ги собираме, запишуваме или користиме личните податоци на малолетни лица, освен со согласност на родителите или во случај на нивните законски застапници.

Доколку сте малолетник, не ни ги праќајте вашите лични податоци, т.е. вашето име, презиме, адреса, телефонски број или е-пошта, како и сите други податоци што можат да помогнат да ве идентификуваат.

Доколку, сепак, изберете да ни испратите кореспонденција во која ги откривате вашите лични податоци иако сте малолетно лице и немате согласност од родители или правни застапници, ве известуваме дека компанијата ќе одбие да ја обработи оваа кореспонденција.

Доколку, и покрај овој факт, се воспостави контакт на барање на малолетникот, во случај на пренесување на лични податоци од страна на малолетникот, ГЕОПРОМ одбива да прифати какви било материјални или морални барања што се резултат на обработката на контактот.

3. Цели за кои се обработуваат личните податоци

Целите на обработката на личните податоци се:

  • Управување и оптимизирање на односите со клиентите
  • Спроведување на истражувања или статистички податоци за подобро оценување на квалитетот на своите производи и предвидување на потребите на своите клиенти
  • Анализирање и оптимизирање на веб страницата
  • За да Ви испраќаме информации за нашите промотивни понуди, вести и настани (билтени, покани, прашалници, анкети и други публикации)
  • Одговори на вашите прашања или совети, поплаки, коментари и слично
  • Решавање на какви било спорови или поплаки кои произлегуваат од активностите што ги дава Компанијата.

4. Комуникација на податоци со други субјекти

Ние не ги продаваме, пренесуваме или откриваме информациите што ги собираме на нашата веб-страница(WWW.MOLLERS.MK) без ваша согласност, освен (1) како што е предвидено со закон и кога е потребно да ги исполни законските обврски; (2) кога е неопходно за заштита на животот или телесниот интегритет и не сте во можност да се согласите за обработка на личните информации; (3) кога тоа е неопходно за извршување на задачи од јавен интерес, (4) кога вие лично ги откривате овие информации и (5) кога е потребно да ги заштитиме нашите легитимни интереси. Ние ќе ги задржиме вашите лични информации само за времето што е потребно за да ги постигнеме горенаведените цели.

Möller’s омега-3 масло од црн дроб на бакалар со вкус на лимон

Möller’s омега-3 масло од црн дроб на бакалар тути-фрути

Möller’s омега-3 масло од црн дроб на бакалар со вкус на јаболко

Möller’s омега-3 рипчиња за џвакање со вкус на јагода

Möller’s омега-3 рипчиња за џвакање со вкус на портокал

Möller’s омега-3 рипчиња за џвакање со вкус на кола

Möller’s тотал

Möller’s форте омега-3

Scroll to Top