Сертификат за одржливост

Со прикажување на сината етикета на MSC (Советот за поморско управување) на амбалажата на Möller’s маслото од црн дроб на бакалар, Orkla Health гордо промовира одржливи риболов практики и одговара на потрошувачите кои бараат производи кои ја поддржуваат одржливоста и грижата за животната средина.

Го одржуваме океанот здрав, капка по капка!

Што е MSC?
MSC е меѓународна, непрофитна организација која ги признава и наградува напорите за заштита на океаните и обезбедува одржливо снабдување со морска храна за иднината. Мисијата на MSC е да ја користи својата еколошка програма и програмата за сертификација на риболов да придонесе за здравјето на океаните во светот со препознавање и наградување на одржливи практики на риболов.
Дивиот арктички бакалар, од видот скреи, од кој се добива маслото за црн дроб на бакалар на Möller’s, потекнува од рибарите кои практикуваат одржлив риболов.

Што значи одржлив риболов?
Одржливиот риболов вклучува оставање на доволно количество риба во океанот (за да може да се репродуцира) и почитување на живеалиштето. Кога активностите за риболов се проценуваат независно, се земаат предвид три принципи:

  1. Одржливи резерви на риби
  2. Минимизирање на влијанието врз животната средина
  3. Ефикасно управување со риболов.