УСЛОВИ И ПРАВИЛА

ВОВЕД

Оваа веб-страница ја води и одржува ГЕОПРОМ со седиште на ул.Христо Татарчев 17/2 бр.2, 1000 Скопје, Македонија.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Со користење на оваа страница, вие се согласувате да ги почитувате Условите и правилата. Затоа, ве молиме, внимателно прочитајте го договорот. Ако не се согласувате со условите, ве молиме не користете ја оваа веб-страница. За дополнителни информации за контакт, видете го делот за контакт на страницата.

АВТОРСКО ПРАВО

Целата содржина на страницата WWW.MOLLERS.MK – слики, текстови, графики, симболи, веб-графика, скрипти, програми и други податоци – е сопственост на ГЕОПРОМ и ОРКЛА ХЕЛТ и е заштитена со законот за авторски права и законите за интелектуална и индустриска сопственост. Употребата без согласност на ГЕОПРОМ и ОРКЛА ХЕЛТ на кој било од елементите наведени погоре, се казнува според важечките закони.

ИЗМАМА

Обидот за пристап до лични податоци на друг корисник или за изменување на содржината на страницата WWW.MOLLERS.MK, или влијание врз перформансите на страницата WWW.MOLLERS.MK, ќе се смета за обид за измама и ќе биде пријавено до надлежните органи.

КОМЕНТАРИ, КОМУНИКАЦИЈА И ДРУГИ ПОДАТОЦИ / ИНФОРМАЦИИ

Оние кои пристапуваат / ја посетуваат страницата можат да дадат свои коментари, предлози, идеи, прашања или други информации, сè додека нивната содржина не е нелегална, непристојна, заканувачка, не содржи клевета, не ја нарушува во никој случај приватноста на другите лица, не ги нарушува правата на интелектуална сопственост, не содржи вируси, текстови насочени кон разни промотивни кампањи, масовни пораки или која било друга форма на спам. Лицата кои ќе користат лажна е-пошта или ќе испратат електронски пораки или која било друга комуникација во име на друго физичко или правно лице или во име на кое било друго лице, ќе бидат санкционирани во согласност со важечките закони.

ГЕОПРОМ има право (но не и обврска) да избрише каква било содржина идентификувана на страницата.

ГЕОПРОМ нема да сноси никаква одговорност и нема да одговара за каква било штета предизвикана од таквите комуникации.

ГЕОПРОМ не превзема никаква одговорност за содржината на пораките / комуникациите прикажани / пренесени од корисник преку веб-страницата WWW.MOLLERS.MK.

Со пополнување и испраќање на образецот за регистрација на MOLLERS.MK, корисникот е одговорен за исправноста на податоците дадени во него и се пријавува за да добива повремени информации и промоции за производите во портфолиото на ГЕОПРОМ.