Girl being mad and naughty

Моето дете е хиперактивно ?

Многу деца едноставно “не ги држи место” и не можат да седат мирни, одбиваат да чекаат на ред или имаат проблеми со послушноста и концентрацијата.

Моето дете е хиперактивно ? Read More »